• NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia
  pw. Św. Apostołow Filipa i Jakuba Młodszego
  w Mystkowie

  Strona własna parafii
  www.mystkow.diecezja.tarnow.pl

  • Msze św. porządek zwykły

   7.00, 18.30 (16.30)

  • Msze św. porządek świąteczny

   7.15, 9.00, 11.00, 16.00

  • Odpust parafialny

   6 V - św. Filipa i Jakuba, 8 XII Niepokalanego Poczęcia NMP

 • Terytorium parafii:

  Mystków (część), Mszalnica (część).

  Historia kościoła

  Obecny kościół parafialny pw. Świętych Filipa i Jakuba Apostołów został zbudowany w la- tach 1905-1910 wg projektu Edgara Kovatsa. Konsekrowany 13 VI 1924 r. przez bpa Leona Wałęgę. Kościół zbudowany w tradycji neobarokowej, murowany z cegły i kamienia, jednonawowy, na planie krzyża, od frontu wieża. Wnętrze pokryte sklepieniem kolebkowym. Polichromię wnętrza – figuralną i ornamentalną – wykonał artysta malarz Zdzisław Pabisiak, przy współ- pracy Władysława Grabskiego i Wiktora Zina. Ołtarz główny neogotycki wykonany po roku 1910. Umieszczono w nim łaskami słynący obraz Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z ok. 1630 r., zwany Matką Bożą Mystkowską. Z poprzedniego kościoła dwa ołtarze z XVIII w., w nich obrazy Safepysa Pandopulusa. Misa trybowana z postacią Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pocz. XVI w. Krucyfiks, rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Mandorli oraz kamienna chrzcielnica z XVII w. W oknach pięć witraży projektu Stefana Matejki, wykonane w Zakładzie Witraży Stanisława Gabriela Żeleńskiego w Krakowie przed 1939 r. W roku 1995 podjęto prace odnowienia polichromii wykonanej przez Antoniego Reszkiewicza.

 • Duszpasterze

  • Ks. Józef Głowa

   proboszcz
   data święceń 1976-06-06
   w parafii od 1996-01-01

  • Ks. Paweł Ryś

   wikariusz
   data święceń 2001-05-26
   w parafii od 2016-09-03

  • Ks. Mieczysław Głowa

   rezydent
   data święceń 1969-05-25
   w parafii od 2014-08-17

 • Grupy religijne w parafii

  • Caritas
   Chór parafialny
   Domowy Kościół
   Dziewczęca Służba Maryjna
   Grupa Młodzieżowa
   Lektorzy
   Ministranci
   Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii
   Schola
   Świetlica

 • Dane adresowe parafii

  33-334 Kamionka Wielka, Mystków 9